Lutna bola jedným z najznámejších a najoblúbenejších nástrojov skoršej histórie hudby, na ktorom odzneli fantázie a tance najlepších lutnistov, motetty a omše najväčších skladateľov doby. Lutna prežívala svoju zlatú éru od 15-ho storočia až do 18-ho storočia, kedy sa postupne stiahla do úzadia, nakoľko so svojím intímnym prejavom už nebol moderný, a v súboji s huslovými, dychovými a klávesnicovými hudobnými nástrojmi podľahla sile hlasu. Ale dnes, kedy sme už dosiahli vrchol hlasitosti a obrovského spektra hlasových tónov, tichý, zdanlivo jednoduchý a bez šallangu znejúci intímny hlas lutne pôsobí znova občerstvujúco.

    Toyohiko Sato hrá v tomto duchu novozrodenej tradície nástroja. Obohacuje nás dôležitými objavmi a pohľadmi v chápaní dobovej hudby a snaží sa o autentický spôsob interpretácie skladieb.             Toyohiko Sato sa narodil v roku 1943 v Japonsku. V roku 1968 prišiel do Bazileja učiť sa hrať na lutni, ale už o dva roky, v roku 1970 nahral prvú platnu na barokovej lutni. Nasledovalo 16 platní, na ktorých odzneli skladby rôznych majstrov od 14-ho do 18-ho storočia.

V roku 1982, o jeho koncerte v Carnagie Hall-e písal The New York Times, ako o senzačnom predstavení. Bol hosťom na rôznych význemných festivaloch, ako napr.Wiener Musikwochen, Holland Festival, Toronto Festival, Lisben festival a Flandres Festival. Od roku 1973 až do roku 2006 ako profesor lutne vyučoval na Haagskej Kráľovskej Hudobnej Akadémii.

    Toyohiko Sato koncertuje v Strekovkom katolíckom kostole dňa 3-ho augusta 2014 o 19.30, kde odznejú skladby od Bacha, Visée a Weiss-a.

    Po koncerte pre priateľov hudby a vína bude možnosť porozprávať sa s Toyohiko Sato o autentickej interpretácii hudby a so Zsoltom Sütő o autentickej výrobe vína. V degustačnej miestnosti Strekov1075 Vám ponúkame 8 druhov vína a domáce špecialitky k degustácii. Vstupné je 9,- eur.

    Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti, túto možnosť vieme ponúknuť len 25 hosťom, preto prosíme Vás o včasné upovedomenie Vášho záujmu. Možnosť ubytovania v Strekove je v miestnom penzióniku blízko kostola. Cena je 15,- eur/noc.