ailbernet

  • Postrehy Borisa Košúta v kontexte 12-kových Alibernetov

    Postrehy Borisa Košúta o síre v kontexte 12-kových Alibernetov

    Posted by Strekov 1075 on 8. september 2014