Zo siedmych sudov sedem pohárov - Alibernet 2012 - Údolie Márie pred kupážou.....Hét hordóból hét pohár- Máriavölgyi Alibernet 2012 - házasítás előtt

Posted by Strekov 1075 on 4. máj 2014