Show must go on...Na Orange Wine festivale vo Viedni sa zrazu objavil jeden "rasťák-votrelec", ktorý vyliezol do okna...

Posted by Strekov 1075 on 20. november 2015
Ora