strašiak

  • DRAŽBA STRAŠIAKOV dňa 15.9.2011 v Strekove

    V prospech základnej školy sa budú dražiť strašiaky vyrobené žiakmi ZŠ

    Je to už 3.ročník tejto skvelej akcie, ktorá je zároveň aj dobročinný akt zo strany vinárov, ktorí kupujú strašiaky proti škorcom.
    Deti z každej triedy stoja za vlastnoručne urobenými strašiakmi, predstavia ho a "hecujú" dražiacich, aby za čo najviac "predali" svoju kreáciu. Každý strašiak má svoje vtipné meno a kreativita nemá hranice. Je to ohromná zábava a nie je zriedkavé, že dostanú za jedného aj 20-30,- eur. Je neopisateľná ich hlučná radosť , keď sa dobre vydraží. Zároveň strašiaky sa objavujú vo vinohradoch - ako za starých čias. Pohľad na taký vinohrad, ktorý je strážený proti škorcom takýmto spôsobom je dušu hrejúci.
    Školáci potom súťažia v moržovaní kukurice, môžu vyskúšať prešovať hrozno, ich rodičia degustujú vínko a rodina je spokojná. Nie je na zahodenie ani myšlienka viesť deti v duchu zachovania vzťahov k prírode, k vinohradom k hrozne, muštu a koniec koncom aj k samotnému vínu.