praha

  • Praha pije víno 2014

    Strekov pije víno 14.júna na autentickom dvoreKürti autentikus udvaron június 14-én folytatjuk.... !!!!!

    Posted by Strekov 1075 on 9. jún 2014
  • Praha pije víno 2014 fotky

    Fotky z Praha pije vínoPrágai fotók

    Posted by Strekov 1075 on 9. jún 2014