barcelona

  • Autentické hnutie je nezastaviteľné

    Autentické hnutie je nezastaviteľné.......Az autentista mozgalom megállíthatatlan.....

    Posted by Strekov 1075 on 7. september 2014