Postrehy Borisa Košúta o síre v kontexte 12-kových Alibernetov

Posted by Strekov 1075 on 8. september 2014